Nearby Coffee Shop Nearby you Navigator System

ระบบค้นหาร้านกาแฟใกล้ตัวคุณ

find nearby coffee shop

Find a Coffee Shop near you . to get directions from where you are to the row you are interested in.

ใช้เพื่อการค้นหาร้านกาแฟใกล้ตัวคุณ จากพิกัด GPS และระบบนำทางไปยังปลายทาง หากใช้ระบบนี้ให้เปิดใช้ระบบบอกตำแหน่ง GPS เพื่อความแม่นยำในการค้นหา

คู่มือการใช้งาน

  1. 1.เปิดระบบนำทาง GPS หากเป็นการใช้งานบนมือถือ หากเป็นการใช้งานบน PC หรือ โน๊ตบุ๊คจะต้องใช้เน็ตผ่านระบบ Mobile Packet Data และเปิด GPS เท่านั้นถึงจะมีความแม่นยำ หากใช้เน็ตบ้านผ่านสายการกำหนดตำแหน่งจะไม่มีความแม่นยำ
  2. 2.Click ปุ่ม Get your Location ด้านล่าง
  3. 3.เมื่อระบบถามให้เปิดการใช้งานระบุตำแหน่งให้ยอมรับหรืออนุญาต
  4. 4.เลือกรัศมีการค้นหา Choose Distance radius
  5. 5.กดปุ่ม Click Here to View
  6. 6.หากพบระบบจะแสดงรายการ คุณสามารถกดเข้าไปดูรายการร้านแฟที่สนใจเพื่อเข้าไปดูรายละเอียด
  7. 7.เมื่อกดเข้าไปในรายการร้านกาแฟร้านใดร้านหนึ่งที่คุณสนใจ จะมีปุ่ม Get Direction เพื่อนำทางคุณผ่านระบบ Google Maps Navigator ไปยังสถานที่คุณสนใจ

Click the button to get your coordinates.(Accuracy for mobile/device GPS)